Monday, April 30, 2018

Concentratie en de Hersenen



  






Lezing
"Concentratie en de Hersenen"
Factoren die je focus beinvloeden -Techniek leren om jezelf te relaxen en je hoofd leegmaken              




Voordelen:

Rust in je hoofd
Meer zelfvertrouwen
Ontspanning en Minder stress
Verbetering van de energiehouding
Focus Verbeteren

De hersenen veranderen echter ook elke keer als je iets nieuws leert.
Nieuwe kennis wordt letterlijk ingebouwd in de hersenen, doordat ze nieuwe verbindingen vormen of bestaande bijstellen. Het proces zorgt ervoor dat twee verbonden neuronen makkelijk signalen kunnen overdragen via hun contactpunten "de synapsen". Het vermogen van zenuwcellen om extra verbindingen te maken, verhoogt de hersencapaciteit aanzienlijk. Train je concentratie!!!

Datum:
12 juni 2018 van 10:00 tot 12:00 uur
Kosten: E 25,- p.p./ 2 personen E 35,- rek.nummer: NL49 RABO 0133.5814.62
Waar: Zaanweg 59 1521 DM Wormerveer
Aanmelden en informatie
: laura@kerszenblatevents.com
Trainer: Laura Kerszenblat/Bewegingswetenschapper/ Hersentrainer/ 06 42288145