Saturday, May 1, 2021

 

Brain Fit Training Online Zoom

 
Thema:
 Stress Managen en Energie
Informatie over de Hersenen – Praktische Oefeningen


Voordelen: 
 

• 
Rust in je Hoofd en lichaam
• Focus en Ontspannen
• Helder Denken

 
 

Train je Brein!!! 
Data: 11 – 18 mei 2021
Tijden: 19:30 - 21:00
Investering: E 48 / p/workshop E 26 per workshop

Betaling: NL49 RABO0133 581462 

Trainer: Laura Kerszenblat: Bewegingswetenschapper - Hersentrainer

Verminder STRESS!!

Aanmelden en informatie: laura.kerszenblat@gmail.com / info@brainon.nl

+31 6 42288145 www.brainon.nl


Monday, January 25, 2021

Brain Fit Workshop: Stress Managen & Energie

 

Brain Fit Training - Online Zoom

"Stress Managen & Energie"

Informatie over de Hersenen – Praktische Oefeningen   


Voordelen

Rust in je Hoofd en lichaam

Focus en Ontspannen

Helder Denken


Train je Brein!!  9 - 16 - 23 maart 2021

Tijden: 19:30 tot 21:00 uur

Investering: E 65,- incl. btw - 3 lessen / E 26 losse lessen 

Reknummer: NL49RABO 0133581462 / Paypal

Aanmelden en informatie: laura@kerszenblatevents.com 

laura.kerszenblat@gmail.com   +31 (0)642288145

Trainer: Laura Kerszenblat / Bewegingswetenschapper - hersentrainer